• Latviešu valoda
  • English
0,00  0
Basket

No products in the basket.

Privātuma politika

Sveicināti www.rigabycanal.lv  vietnē. Pirms iegādāties biļeti, lūdzam iepazīties ar lietošanas noteikumiem.

Vispārējie noteikumi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kanāla Motorlaivu Kompānija”, reģistrācijas Nr. LV 40003959937 juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12 – 4, Rīga, LV-1050

Kanāla motorlaivu kompānija  ir izveidojusi ērtu un drošu iespēju tiešsaistē internet vidē www.rigabycanal.lv iegādāties biļetes braucieniem pa Rīgas pilsētu un kanālu.

Rigabycanal lietošanas noteikumi, attiecas uz visām personām, kas apmeklē www.rigabycanal.lv un veic biļešu pirkumus, apliecinot, ka šie Lietošanas noteikumi, ir saistoši.

Noteikumi ir spēkā starp Rigabycanal un Klientu.

Rigabycanal patur tiesības mainīt šos Lietošanas noteikumus. Lūdzam Jūs tos pārbaudīt ikreiz, pirms biļešu iegādes www.rigabycanal .lv vietnē.

Par jebkuriem jautājumiem vai Lietošanas noteikumiem, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@rigabycanal.lv vai zvanīt pa tālruni 25911523, darba dienās no plkst.9.00-17.00

Klientam, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām uzskatāms par patērētāju, izdarot www.rigabycanal.lv vietnē pārdošanai piedāvāto pakalpojumu (biļešu iegādi) braucienu ar kanāla kuģīti par Rīgas pilsētas kanālu un Daugavu un veicot par to  pirkumu, ir savstarpēja vienošanās un veido Distances līgumu, kam piemērojams Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru Kabineta noteikumi “Par distances līgumu”.

Šiem Lietošanas noteikumiem atbilstošs Distances līgums par biļešu iegādi braucienam un Klientu, kas un veic pirkumu www.rigabycanal.lv interneta tirdzniecības vietnē, uzskatāms par noslēgtu ar pakalpojuma apmaksas brīdi, bez atsevišķa distances līguma dokumenta sastādīšanas.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies pakalpojumu www.rigabycanal.lv vietnē, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par pakalpojuma iegādi un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pirkums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. Distances līgums par pakalpojuma (biļešu iegādi) pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar apmaksas brīdi.

SIA Kanāla motorlaivu kompānijas pakalpojuma –biļešu iegāde.

Informācija par SIA Kanāla motorlaivu kompānijas pakalpojumiem, kuri pieejami iegādei ir parādīti www.rigabycanal.lv vietnē.

Iegādātās biļetes var izmantot personīgai lietošanai sev vai Jūsu izvēlētam saņēmējam piemēram dāvināšanai.

Rigabaycanal.lv vietnē notiek izvēlēto biļešu apmaksa, kur klients veic darījuma apmaksu. Katram klientam ir nepieciešama viena biļete braucienam pa Rīgas pilsētas kanālu un Daugavu, brauciena ilgums ir 1h.

Bērni vecumā no 0-6 gadu vecumam brauc bez maksas. Studentiem uzrādot studenta apliecību tiek piemērota atlaide.

Biļetes derīguma termiņš ir spēkā visu navigācijas sezonu no aprīļa – oktobra beigām. Ja klients nav varējis izmantot iegādātās biļetes rakstīt SIA Kanāla motorlaivu kompānijai uz e-pastu info@rigabycanal.lv. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli.

SIA Kanāla motorlaivu kompānija ir tiesīga anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu, citas personas interneta bankas, maksājuma kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošanu, tādā veidā, pakalpojumu iegāde, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu darījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikumu.

Piegāde

Biļete  (PDF formātā) (HTML formātā) nosūtīšana uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi Biļete, kura izdrukāta uz A4 izmēra lapas PDF formātā (Portable Document Format) un HTML (HyperText Markup Language).

Dokumenta atvēršanai un drukāšanai nepieciešama bezmaksas datorprogramma Adobe Reader – PDF dokumentu lasītājs, pieejams Adobe mājaslapā www.adobe.com. Biļeti pircējs var izdrukāt uzreiz pēc maksājuma veikšanas

Viedbiļete-elektroniskā biļete mobilajā ierīcē Viedbiļete tiek nosūtīta pircējam kopā ar PDF vai HTML biļeti uz klienta norādīto elektronisko pasta adresi. Viedbiļeti iespējams saglabāt viedtālrunī.

Mūsu drošie un vieglie izmantojamie kredītkaršu apmaksas veidi ļauj pārdot preces un pakalpojumus globālā mērogā. Mēs pieņemam Visa, MasterCard un Maestro kredītkartes.

Tirgotāja atbildība. 

SIA Kanāla motorlaivu kompānija nodrošina atpūts/izklaides braucienu pa Rīgas pilsētas kanālu un Daugavu ar vienu no uzņēmam piederošajiem kuģošanas līdzekļiem. Par vienu iegādātu biļeti nodrošinot 1h stundas braucienu sertificēta kapteiņa vadībā.

Kuģu ietilpība pēc vietu skaita:

Laima – 19 vietas, Rebeka -17 vietas, Darling- 14 vietas, Maria 8 vietas

Viens klients vienā pirkuma reizē var iegādāties ne vairāk kā 8 biļetes, ja ir nepieciešams lielāks vietu skaits rekomendējam sazināties ar uzņēmumu (info@rigabycanal.lv) un veikt visa kuģa īri.

Klientam  ir jābūt vismaz 18 gadu vecam, lai patstāvīgi veiktu pirkumu.

Klienta atbildība.

Ievērot Kārtības noteikumus uz kuģa.

Pasažieru pienākums ir ievērot attiecīgā kuģa kārtības noteikumus un izpildīt kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietvaros.

Ūdens velosipēda īres gadījumā Klients atpūtas un izklaides braucienu veic tikai Rīgas pilsētas kanāla ietvaros 1h, Daugavā iebraukt ir KATEGORISKI AIZLIEGTS. Visu brauciena laiku Klientam mugurā ir uzņēmuma Kanāla motorlaivu kompānijas izsniegtas drošības vestes.

Uz kuģa aizliegts:

Bērniem līdz 12 gadu vecumam atrasties uz kuģa bez glābšanas vestes un pieaugušo uzraudzības.

Lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī atrasties uz kuģa stiprā alkohola reibumā.

Smēķēt, tajā skaitā elektroniskās cigaretes.

Izmest aiz kuģa borta jeb kāda veida atkritumus.

Brauciena laikā patvaļīgi, bez kapteiņa atļaujas, pamest kuģi, iziet uz kuģa aizmugurējā vai   priekšējā klāja, atvērt jumta lūkas, salona logus (ja nepieciešams var palūgt atvērt kapteinim), bez vajadzības pārvietoties pa salonu.

Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (spēcīgs lietus, stiprs vējš, straujas ūdens līmeņa izmaiņas) KUĢA KAPTEINIM IR TIESĪBAS MAINĪT KUĢA MARŠRUTU.

Trauksmes gadījumā rīkoties saskaņā ar kuģa kapteiņa rīkojumiem, kuri ir obligāti visām personām kuras atrodas uz kuģa.

Ja kārtības noteikumu neievērošanas rezultātā pasažieriem rodas materiāli zaudējumi vai kaitējums veselībai, SIA Kanāla Motorlaivu kompānija ATBILDĪBU NENES.

Klientu Datu apstrāde.

Klientu personas datu apstrādes jautājumi izklāstīti  SIA Kanāla motorlaivu kompānijas Privātuma politikā. Nodrošinām klientu personas datu drošību un to izmantošanu ievērojot Privātuma politiku un piemērojot datu aizsardzības tiesību normatīvos aktus.

Atteikuma tiesības.

Klients var izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības 14 dienu laikā atteikties no preces, neminot iemeslu. Lai izmantotu atteikuma tiesības Klientam uz e-pastu (info@rigabycanal.lv) jāraksta paziņojums par lēmumu atteikties no distances līguma, kopā ar paziņojumu nosūtot pirkumu apliecinošu dokumenta kopiju.

Lietošanas noteikumu izmaiņas.

SIA Kanāla motorlaivu kompānija ir tiesības jebkurā laikā atjaunot vai mainīt šos Lietošanas noteikumus. Noteikumi stājās spēkā ar to publicēšanas brīdi www.rigabycanal.lv vietnē.

Sightseeing by canal boat

Call from 10:00 to 18:00 (Mon - Fri)
+371 25911523